Base Reward: Cài đặt Mục đích khen thưởng in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 8, 2022 tại 1:41 CH


Mục đích Khen thưởng (Purpose) dùng để định danh các giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp xứng đáng được vinh danh. Từ vị trí của nhà quản lý, khái niệm Mục đích giúp hệ thống hóa, báo cáo và đo lường xu hướng khen thưởng trong doanh nghiệp. Từ vị trí của người nhân viên, khái niệm Mục đích giúp thực hiện ghi nhận dễ dàng và chính xác hơn.


Để tạo Mục đích sử dụng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào https://reward.base.vn/ hoặc chọn app Base Reward trên thanh app
  • Bước 2: Tại thanh menu chính, phần Quản lý >> Mục đích >> Tạo mục đích


  • Bước 3: Điền thông tin Mục đích sử dụng và chọn Lưu để hoàn tất.

+ Tên mục đích: điền tên mục đích sử dụng

+ Icon của mục đích: chọn icon biểu tượng cho từng mục đích sử dụng, bạn có thể xem luôn mẫu ngay khi chọn xong

+ Miêu tả: điền miêu tả của Mục đích

+ Mẫu tin nhắn: nội dụng mẫu tin nhắn được soạn trước sẽ hiển thị tại khung Thông điệp khi thao tác Ghi nhận


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.