Base Overtime: Thiết lập công thức tùy chỉnh cho chính sách tăng ca in

Sửa đổi trên: Sat, 27 Tháng 8, 2022 tại 10:49 SA


Trong các trường hợp cài đặt chính sách chưa thể hỗ trợ tối đa nhu cầu về tính toán tăng ca của nhân sự, bạn có thể cài đặt công thức tính toán. Để thực hiện bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => Chọn chính sách cần thêm công thức

Bước 2: Chọn mũi tên và chọn "Tùy chỉnh công thức"

Bước 3: Chọn "Thêm" và điền thông tin và chọn "Lưu lại"

Bước 4: Vào lại tùy chỉnh công thức và viết công thức bằng hàm phù hợp và "Lưu lại"

Biến hỗ trợ:
+ $normal_hour: Số giờ tăng ca trong ngày tính trên 1 ngày
+ $overnight_hour: Số giờ tăng ca qua đêm tính trên 1 ngày

Chọn "Lưu lại" để lưu công thức


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.