Base Reward: Quản lý Đơn quà in

Sửa đổi trên: Thu, 8 Tháng 9, 2022 tại 3:57 CH


Đơn quà (Orders) được sinh ra khi có người đặt món quà nội bộ. Việc đặt quà có thể xảy ra từ một trong hai tình huống bao gồm: người đặt quà được nhận từ người khác hoặc người đặt quà chọn đổi món quà nội bộ. 

Sau khi tạo thông tin quà nội bộ, người phụ trách sẽ chủ động quản lý quà trong kho và bàn giao đến người đặt quà (orderer) (thao tác này được thực hiện ngoài hệ thống). Trên hệ thống, người quản lý sẽ quản lý các đơn quà như sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://reward.base.vn/ hoặc chọn app Base Reward trên thanh app
  • Bước 2: Tại thanh menu chính, phần Quản lý >> chọn Đơn quà: tại đây sẽ hiển thị toàn bộ những đơn quà đã được tạo ra từ thao tác Ghi nhận/ khen thưởng. Các đơn quà này đều ở trạng thái Đang chờ.

  • Bước 3: Người quản lý sẽ bàn giao từng món quà đến các nhân sự. Khi quà được giao thành công, quản lý Đánh dấu đã hoàn thành đơn quà, 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.