Base Asset: Cài đặt địa điểm in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:44 SA


Tạo địa điểm giúp quản lý các địa điểm lưu trữ tài sản/ công cụ dụng cụ được rõ ràng và hiệu quả. Có thể phân quyền theo từng Địa điểm (văn phòng, chi nhánh, kho,...)

Để tạo địa điểm, bạn có thể thao tác theo 2 cách

Cách 1: Tạo từng địa điểm bạn vào Cài đặt >> Địa điểm >> Tạo địa điểm

Điền thông tin địa điểm: Tên, Người quản lý, Người theo dõi, Địa chỉ, Mô tả rồi chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác.

  • Người quản lý: là người phụ trách quản lý tài sản ở từng địa điểm. Người quản lý có toàn quyền với tài sản/ linh kiện tồn kho thuộc địa điểm đó (tạo mới, sửa, giao dịch, đề xuất, kiểm kê).Và xem lịch sử giao dịch liên quan đến tài sản/linh kiện thuộc địa điểm mình quản lý


  • Người theo dõi: là người có liên quan nhưng không phụ trách quản lý tài sản ở từng địa điểm, ví dụ như kế toán của kho, chi nhánh. Người theo dõi có quyền xem tất cả tài sản, lịch sử giao dịch, đề xuất, kiểm kê tại địa điểm đó

Nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác

- Danh sách địa điểm được hiển thị như sau

Cách 2: Tạo địa điểm bằng file Excel

Bạn download file mẫu và khởi tạo thông tin theo yêu cầu

- Nhập thông tin theo file mẫu

Lưu ý: Thông tin về tên và người quản lý là bắt buộc

Nhâp tối đa 500 địa điểm/lần


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.