Base Asset

Hướng dẫn sử dụng Base asset

Base Asset: Tổng quan về Base Asset
Base Asset là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài sản tập trung vào giá trị. Ứng dụng giúp nhà quản lý kiểm soát được “Doanh nghiệp của tôi có những t...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 10:06 SA
Base Asset: Cài đặt địa điểm
Tạo địa điểm giúp quản lý các địa điểm lưu trữ tài sản/ công cụ dụng cụ được rõ ràng và hiệu quả. Có thể phân quyền theo từng Địa điểm (văn phòng, chi nhánh...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:44 SA
Base Asset 2: Cài đặt loại tài sản
Loại tài sản là nhóm các tài sản, công cụ dụng cụ có các đặc điểm chung để phân biệt chúng thành một tập hợp. Tạo loại tài sản: Có 2 cách để tạo Loại ...
Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 11:42 SA
Base Asset 2: Cài đặt nhà cung cấp
Nhà cung cấp là nơi tài sản, công cụ dụng cụ, linh kiện  được mua về từ đó, được lưu lại thông tin cho mua sắm tiếp theo và cho bảo hành. Để tạo nhà cung c...
Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 10:54 SA
Base Asset 2: Cài đặt nhãn/Tags
Nhãn dán/ Tags có thể gắn với một hoặc nhiều tài sản, công cụ dụng cụ, nhằm mục đích đánh dấu, phân loại hoặc cung cấp thông tin nhận diện để dễ dàng tìm ki...
Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 3:25 CH
Base Asset 2: Thiết lập trạng thái tài sản
Trạng thái tài sản cho phép người quản lý tài sản tạo đa dạng nhiều trạng thái khác nhau để mô tả chính xác, cụ thể tình trạng của tài sản. Khi bắt đầu sử ...
Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 3:29 CH
Base Asset 2: Hướng dẫn tạo tài sản
Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Có 3 cách để tạo tài sản trên Base Asset: Cách 1: Tạo trực tiếp từng tài sản -...
Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 4:48 CH
Base Asset 2: Tìm kiếm và Bộ lọc tài sản
Bạn sử dụng Tìm kiếm và Bộ lọc nhiều lựa chọn để dễ dàng tra cứu tài sản hiện có của công ty mình 1. Bộ lọc Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets ...
Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 5:11 CH
Base Asset 2: Chỉnh sửa, xóa, nhân bản tài sản
Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu Tại màn hình Tài sản, click vào icon mũi tên >> chọn Chỉnh sửa hoặ...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 4:02 CH
Base Asset 2: Tải xuống QR code của tài sản
Cho phép tạo và in mã QR Code để dán lên tài sản, sử dụng để tra cứu thông tin tài sản khi cần. Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Bas...
Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 5:47 CH