Base Asset: Tổng quan về Base Asset in

Sửa đổi trên: Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 10:06 SA


Base Asset là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài sản tập trung vào giá trị. Ứng dụng giúp nhà quản lý kiểm soát được “Doanh nghiệp của tôi có những tài sản nào, ở đâu, tình trạng ra sao và ai quản lý?” và trả lời câu hỏi “Một tài sản đã, đang và có thể mang lại những giá trị gì cho doanh nghiệp của tôi?”.

Base Asset hỗ trợ các tính năng :

  • Quản lý thông tin Tài sản và Công cụ dụng cụ/Tiêu sản đa chiều và cập nhật theo thời gian thực, với bộ lọc nâng cao, hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều lựa chọn và khả năng thực hiện thao tác nhanh trên nhiều tài sản;

  • Tự định nghĩa, thiết lập Trạng tháiHành động và Thông tin tài sản cho phù hợp với cụ thể tình trạng, đặc điểm của tài sản, quy trình quản lý tài sản của doanh nghiệp;

  • Kiểm soát chặt chẽ Lịch sử hoạt động chi tiết theo từng tài sản và ghi nhận toàn bộ chi phí xảy ra với tài sản trong suốt vòng đời sử dụng;

  • Tổ chức Kiểm kê để đảm bảo tài sản được quản lý chính xác và hiệu quả, xác định phạm vi kiểm kê, thực hiện kiểm kê và điều chỉnh sau kiểm kê trên từng tài sản;

  • Tập trung toàn bộ quy trình Đề xuất liên quan đến cung cấp, sửa chữa, nâng cấp tài sản, xử lý trực tiếp trên tài sản liên quan đến đề xuất.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.