Base Asset 2: Hướng dẫn tạo tài sản in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 4:48 CH


Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng.

Có 3 cách để tạo tài sản trên Base Asset:

 • Cách 1: Tạo trực tiếp từng tài sản

- Bạn truy cập vào Asset.base.vn, Sau đó chọn Tài sản >> Tạo tài sản

- Nhập thông tin tài sản:

 • Tên tài sản: có thể bỏ qua và chọn Loại tài sản để hệ thống tự động lấy tên tài sản là tên loại tài sản.

 • Mã tài sản: có thể bỏ qua để hệ thống tự động tạo mã theo Đầu mã tài sản + ID tài sản do hệ thống tự động sinh ra

 • Loại tài sản: chọn danh sách loại tài sản hiện có

 • Địa điểm: chọn danh sách Địa điểm hiện có

 • Nhập Giá mua, Số Seri, chọn Nhà cung cấp, Nhãn và các thông tin khác

 • Ngày hoạt động là ngày mà hệ thống ghi nhận tài sản bắt đầu hoạt động, mặc định được lấy theo ngày tạo tài sản hoặc có thể sửa để ghi nhận ngày đúng.

Sau đó, click Lưu lại để hoàn tất.

 • Cách 2: Tạo nhiều tài sản cùng lúc có thông tin giống nhau

Tại thanh menu, Bạn click vào Tài sản >> Tạo tài sản >> Tạo nhiều tài sản

Tương tự như tạo tài sản trực tiếp, nhập thông tin tài sản:

 • Tên tài sản: có thể bỏ qua và chọn Loại tài sản để hệ thống tự động lấy tên tài sản là tên loại tài sản.

 • Số lượng: nhập số lượng để hệ thống tự động sinh ra số tài sản tương ứng 

 • Loại tài sản: chọn danh sách loại tài sản hiện có

 • Địa điểm: chọn danh sách Địa điểm hiện có

 • Nhập Giá mua, Số Seri, chọn Nhà cung cấp, Nhãn và các thông tin khác

 • Ngày hoạt động: là ngày mà hệ thống ghi nhận tài sản bắt đầu hoạt động, mặc định được lấy theo ngày tạo tài sản hoặc có thể sửa để ghi nhận ngày đúng.

Cách 3: Nhập tài sản từ file excel
Tại thanh menu, chọn Tài sản >> Tạo tài sản >> Nhập từ file excel


Click vào Download để tải file mẫu của hệ thống và nhập dữ liệu tài sản tương ứng và từng cột.

 • Lưu ý: không chỉnh sửa tiêu đề và các cột trong file mẫu

 • Tên tài sản và Địa điểm là 2 trường bắt buộc

 • Có thể nhập tối đa 500 tài sản

 • Định dạng của các cột phải là dạng Text

 • Nếu muốn điền các trường tùy chỉnh, hãy chọn loại tài sản trước


Sau khi chuẩn bị dữ liệu xong,  quay lại màn hình này và click Choose file và nhấn Import để nhập dữ liệu

Sau khi tạo thành công tài sản, tại màn hình chi tiết 1 tài sản có thể xem các thông tin chi tiết, chỉnh sửa, xem các giao dịch cà lịch sử cập nhật của tài sản.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.