Base Asset 2

Hướng dẫn sử dụng Base asset 2

Base Asset 2: Xuất dùng linh kiện/tồn kho
Để xuất dùng linh kiện tồn kho trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau  Tại ...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 5:30 CH
Base Asset 2: Nhập lưu kho Linh kiện/tồn kho
Sau khi đã xuất linh kiện/tồn kho ra để sử dụng, bạn muốn thu hồi về kho do không dùng hết. Bạn thực hiện thao tác Nhập lưu kho Để nhập lưu kho linh kiện t...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 5:23 CH
Base Asset 2: Thanh lý linh kiện/tồn kho
Khi linh kiện/tồn kho cũ, hỏng, không sử dụng nữa có thể thanh lý và lưu lại giao dịch trên hệ thống. Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Ic...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 5:40 CH
Base Asset 2: Cài đặt mục đích đề xuất
1. Định nghĩa: Mục đích đề xuất là tập hợp các đề xuất có đặc điểm chung, được dùng để định nghĩa loại nhu cầu về tài sản mà người nhân viên đang có và xác...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 11:16 SA
Base Asset 2: Tạo đề xuất
Để tạo đề xuất trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau Tại thanh Menu, click...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 11:17 SA
Base Asset 2: Duyệt đề xuất
Khi đề xuất được tạo thành công sẽ gửi thông báo đến người duyệt, người duyệt click vào chi tiết đề xuất đó để xử lý. Để thực hiện duyệt đề xuất, bạn truy...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 5:56 CH
Base Asset 2: Tạo kiểm kê tài sản
Định kỳ quản lý cần thực hiện kiểm kê để quản lý số lượng tài sản, công cụ dụng cụ đang tồn kho hay đang sử dụng có khớp với số lượng thực tế không. Ngoài r...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:36 SA
Base Asset 2: Thực hiện kiểm kê tài sản
Sau khi đã tạo kiểm kê tài sản, người quản lý sẽ thực hiển kiểm kê để soát lại số lượng tài sản là đúng hay sai Tại màn hình chi tiết kiểm kê sẽ hiển thị ...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:23 SA
Base Asset 2: Thêm tài sản chưa liệt kê
Trường hợp kiểm kê nhưng có tài sản/ linh kiện cần kiểm kê chưa có trong danh sách kiểm kê, chưa có trên hệ thống Asset, có thể bổ sung thêm ngay tại giao d...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:02 SA
Base Asset 2: Giao cho người sử dụng tự kiểm kê
Trường hợp nếu quản lý muốn người sử dụng tài sản tự kiểm kê, có thể chuyển lại quyền được kiểm kê cho chính người đang sử dụng tài sản đó. Để giao cho ngư...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:12 SA