Base Asset 2: Duyệt đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 5:56 CH


Khi đề xuất được tạo thành công sẽ gửi thông báo đến người duyệt, người duyệt click vào chi tiết đề xuất đó để xử lý.

Để thực hiện duyệt đề xuất, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

  • Phê duyệt: khi đồng ý với đề xuất, click OK để hoàn tất thao tác duyệt.

  • Chuyển tiếp: khi cần thêm 1 người duyệt khác ngoài những người duyệt đang có trong đề xuất, tag username người duyệt tại Chuyển tiếp đến và nhập nội dung tại Gửi tin nhắn (nếu có), chọn Lưu lại để hoàn tất.

  • Từ chối: khi không đồng ý với đề xuất, click OK để từ chối.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.