Base Asset 2: Tạo kiểm kê tài sản in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:36 SA


Định kỳ quản lý cần thực hiện kiểm kê để quản lý số lượng tài sản, công cụ dụng cụ đang tồn kho hay đang sử dụng có khớp với số lượng thực tế không. Ngoài ra cũng giúp đánh giá chất lượng, giá trị hao mòn của những tài sản/ công cụ, từ đó có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay mới kịp thời.

Để tạo kiểm kê trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

Tại thanh Menu, chọn Kiểm kê >> Tạo Kiểm kê.

Điền thông tin chi tiết kiểm kê và click Lưu lại để hoàn tất thao tác

  • Tên kiểm kê

  • Phạm vi kiểm kê: lựa chọn kiểm kê Tài sản hoặc Công cụ dụng cụ, mặc định hệ thống tick chọn cả 2

  • Địa điểm: chọn địa điểm cần kiểm kê

  • Ngày bắt đầu: chọn ngày bằng hoặc lớn hơn ngày hiện tại

  • Ngày kết thúc: chọn ngày lớn hơn Ngày bắt đầu

  • Người kiểm kê: là người thực hiện kiểm kê của phiếu này, có toàn quyền xóa/ chỉnh sửa với kiểm kê đó

Lưu ý: Owner, app admin mặc định có quyền kiểm kê tất cả các phiếu đề xuất kiểm kê

Quản lý của địa điểm kiểm kê chỉ có quyền xem phiếu kiểm kê và lịch sử giao dịch kiểm kê, không có quyền kiểm kê

Lưu ý: Trong 1 khoảng thời gian chỉ tạo được 1 kiểm kê, bao gồm cả tài sản và thiết bị/tồn kho

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.