Base Asset 2: Xuất dùng linh kiện/tồn kho in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 5:30 CH


Để xuất dùng linh kiện tồn kho trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau 

Tại màn hình linh kiện/tồn kho: di chuột đến linh kiện/tồn kho cần xử lý >> Click Xuất sử dụng.

Điền Số lượng cần xuất, Ngày xuất sử dụng và chọn Lưu lại.

Hệ thống hiển thị số lượng đang sử dụng ở bảng danh sách linh kiện/tồn kho

Số lượng của trong kho được giảm xuống đúng bằng số lượng đã xuất sử dụng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.