Base Asset 2: Thực hiện kiểm kê tài sản in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:23 SA


Sau khi đã tạo kiểm kê tài sản, người quản lý sẽ thực hiển kiểm kê để soát lại số lượng tài sản là đúng hay sai

  • Tại màn hình chi tiết kiểm kê sẽ hiển thị số lượng tài sản và công cụ cần kiểm kê, click vào phần Tài sản hoặc linh kiện/tồn kho để bắt đầu thực hiện kiểm kê chi tiết từng tài sản, từng linh kiện


Với những tài sản chưa kiểm kê, tại cột Trạng thái sẽ hiển thị ô vuông trống

Chọn vào ô vuông hoặc ô Kiếm tra để thực hiện kiểm kê tài sản


Chọn Đúng (bật xanh) nếu số lượng tồn kho đúng với thực tế hoặc Sai (màu ghi) nếu số lượng tồn kho không đúng với thực tế và điền Ghi chú (nếu có).

Sau khi đã kiểm kê Đúng hoặc Sai sẽ không sửa lại trạng thái được nữa. Bạn cần tạo kiểm kê khác nếu muốn sửa

Lưu ý: Trường hợp kiểm kê chưa xong nhưng đã quá thời hạn, hệ thống sẽ tự động Đóng kiểm kê. Nếu muốn tiếp tục kiểm kê, cần thực hiện Gia hạn kiểm kê như hướng dẫn tại đây

  • Tại màn hình giao diện phiếu kiểm kê, bạn có thể giới hạn thông tin của tài sản/linh kiện theo phạm vi kiểm kê


Phạm vi tài sản bao gồm

Phạm vi linh kiện tồn kho bao gồm

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.