Base Asset 2: Tạo đề xuất in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 11:17 SA


Để tạo đề xuất trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

Tại thanh Menu, click Đề xuất >> Tạo đề xuất.

Điền thông tin đề xuất và click Lưu lại để hoàn tất thao tác:

  • Tên đề xuất

  • Địa điểm: chọn những địa điểm đang có

  • Mục đích đề xuất: chọn mục đích phù hợp với nhu cầu đề xuất đã được cài đặt

Với những mục đích có cài trường tùy chỉnh, bạn cần khai báo thêm thông tin cho các trường này

  • Người duyệt: lấy tự động theo cài đặt của Mục đích đề xuất (nếu tick Được phép thêm người duyệt thì ô Người duyệt sẽ sáng để tag người duyệt theo nhu cầu)

  • Người theo dõi: nếu cài đặt người theo dõi mặc định trong Mục đích đề xuất sẽ tự động hiển thị hoặc có thể tag người theo dõi theo nhu cầu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.