Base Asset 2: Giao cho người sử dụng tự kiểm kê in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:12 SA


Trường hợp nếu quản lý muốn người sử dụng tài sản tự kiểm kê, có thể chuyển lại quyền được kiểm kê cho chính người đang sử dụng tài sản đó.

Để giao cho người sử dụng tự kiểm kê tài sản,  bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

Tại màn hình chi tiết, click Giao cho người sử dụng kiểm kê.

Hệ thống sẽ xác nhận và hiển thị như sau


Sau đó người sử dụng sẽ nhận được thông báo như ảnh:


Click vào thông báo hoặc từ tab Kiểm kê để bắt đầu kiểm kê tài sản.

Kiểm kê xong, tick ô vuông tại cột Trạng thái để xác nhận kiểm kê Đúng - Sai.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.