Base Asset 2

Hướng dẫn sử dụng Base asset 2

Base Asset 2: Đóng kiểm kê
Khi thực hiện kiểm kê xong toàn bộ tài sản/ công cụ trong 1 kiểm kê, có thể thao tác Đóng kiểm kê.  Để đóng kiểm kê bạn truy cập vao  https://asset.base.vn...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:14 SA
Base Asset 2: Gia hạn kiểm kê
Nếu đã kết thúc kiểm kê hoặc quá thời hạn kiểm kê nhưng vẫn chưa kiểm kê xong, hệ thống sẽ đóng phiếu kiểm kê này này Lúc này, bạn có thể thực hiện gia kiể...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:15 SA
Base Asset 2: Lịch sử giao dịch
Thống kê toàn bộ các lịch sử giao dịch và hành động: Với Tài sản: Kiểm kê, Điều chỉnh, Mua sắm, Thanh lý, các Hành động tùy chỉnh. Với Linh kiện/tồn k...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:19 SA
Base Asset 2: Mẫu in
Tạo mẫu in hỗ trợ bạn in các giao dịch của tài sản/linh kiện. Để in được giao dịch trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon ...
Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 11:09 SA
Base Asset 2: Tạo giao việc
Để tạo giao việc trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau Chỉ áp dụng cho tài...
Mon, 26 Tháng 9, 2022 tại 9:56 SA
Base Asset 2: Tạo lịch bảo dưỡng
Sau 1 thời gian sử dụng, bạn cần lên lịch bảo dưỡng bảo trì tài sản và giao cho 1 nhân viên phụ trách. Để tạo lịch bảo dưỡng trên hệ thống, bạn truy cập và...
Mon, 26 Tháng 9, 2022 tại 10:35 SA
Base Asset: Giới thiệu tính năng Khấu hao
Khấu hao là một nghiệp vụ quan trọng trong quản lý tài sản doanh nghiệp, nhằm phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của tài sản cố định (TSCĐ...
Wed, 19 Tháng 4, 2023 tại 6:38 CH
Base Asset 2: Cách xuất sử dụng hàng loạt Linh kiện tồn kho
Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Asset trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Click vào "Linh kiện/tồ...
Wed, 3 Tháng 5, 2023 tại 6:46 SA