Base Asset 2: Gia hạn kiểm kê in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:15 SA


Nếu đã kết thúc kiểm kê hoặc quá thời hạn kiểm kê nhưng vẫn chưa kiểm kê xong, hệ thống sẽ đóng phiếu kiểm kê này này

Lúc này, bạn có thể thực hiện gia kiểm kê để tiếp tục kiểm kê. Để gia hạn kiểm kê trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset

Tại màn hình chi tiết kiểm kê >> di chuột vào icon “...” >> chọn Gia hạn kiểm kê.

Chọn thời gian Gia hạn kiểm kê và click Lưu lại để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.