Base Asset 2: Cách xuất sử dụng hàng loạt Linh kiện tồn kho in

Sửa đổi trên: Wed, 3 Tháng 5, 2023 tại 6:46 SA


Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Asset trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Click vào "Linh kiện/tồn kho" >> Chọn "Xuất sử dụng hàng loạt" như hình:


Bước 2: Chọn "Thêm dòng mới" >> Tick "Chọn" các Linh kiện cần xuất sử dụng >> Nhấn "Tiếp tục"

Có thể lọc hiển thị theo Nhóm tài sản hoặc tìm kiếm bằng tên Linh kiện


Bước 3: Điền số lượng mỗi loại Linh kiện cần xuất sử dụng.


Sau đó chọn "Ngày xuất sử dụng", tải lên file đính kèm và viết Ghi chú nếu cần (Không bắt buộc) >> Lưu lại


Kết quả: Ta có bảng Chi tiết giao dịch, khi này còn có thể chọn "In với mẫu" để in giao dịch với mẫu đã cài trước đó.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.