Base Asset 2: Mẫu in in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 11:09 SA


Tạo mẫu in hỗ trợ bạn in các giao dịch của tài sản/linh kiện.

Để in được giao dịch trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

  • Bước 1: Vào Cài đặt >> Mẫu in >> Tạo mẫu in

  • Bước 2: Nhấn vào đây để xem các biến tự động và mẫu in Asset đang hỗ trợ
  • Bước 3: Nhập thông tin của mẫu in

Nhập tên mẫu in, áp dụng cho tài sản hoặc linh kiện tồn kho.

Áp dụng cho loại giao dịch nào.

Sau đó chọn tệp và nhấn lưu lại

Lưu  ý: chỉ hỗ trợ mẫu in dạng .docx hoặc .doc

  • Bước 4: Xem ví dụ

Ví dụ 1 mẫu in đã được setup và đưa lên hệ thống

Chỉ áp dụng cho loại tài sản, và chỉ áp dụng cho giao dịch Assign to Employee

- Sau khi thực hiện Assign to Employee của 1 tài sản. Quản lý sẽ có nút in ở màn hình chi tiết giao dịch

Lưu ý: Chỉ áp dụng in cho owner, app admin, quản lý địa điểm

Người được bàn giao không có quyền in


Các biến mẫu in đang hỗ trợ

${transaction_name} - Tên giao dịch

${transaction_date} - Ngày giao dịch

${name_of_transaction_creator} - Tên của người tạo giao dịch

${position_of_transaction_creator} - Vị trí của người tạo giao dịch

${transaction_cost} - Chi phí giao dịch

${sale_proceeds} - Tiền thanh lý tài sản ( Áp dụng cho giao dịch thanh lý)

${transaction_note} - Ghi chú của giao dịch

${location_name} - Tên địa điểm

${location_owners} - Tên của tất cả quản lý địa điểm

${location_followers} - Tên của tất cả người theo dõi của địa điểm

${location_address} - Địa chỉ của địa điểm

${location_description} - Miêu tả của địa điểm

${vendor_name} - Tên của nhà cung cấp

${adjust_changes_name} - Name of Field changed in Adjustment Transaction - [must be in table]

${adjust_changes_old_value} - Old Value of Field changed in Adjustment Transaction - [must be in table]

${adjust_changes_new_value} - New Value of Field changed in Adjustment Transaction - [must be in table]

- Asset

${asset_name} - Tên tài sản

${asset_code} - Mã tài sản

${serial_number} - Số Serial

${asset_type} - Loại tài sản

${asset_status} - Trạng thái Tài sản

${last_asset_status} - Trạng thái của tài sản trước giao dịch

${name_of_last_assignee} - Tên của người sử dụng tài sản trước giao dịch

${position_of_old_assignee} - Chức danh của người giao 

${name_of_last_location} - Địa điểm của tài sản trước khi giao dịch

${new_asset_status} - Trạng thái của tài sản trước khi giao dịch

${name_of_new_assignee} - Tên của người sử dụng tài sản hiện tại

${position_of_new_assignee} - Chức danh của người sử dụng tài sản hiện tại

${name_of_new_location} - Địa điểm của tài sản hiện tại

- Part/Inventory

${part_name} - Name of Part/Inventory

${part_code} - Code of Part/Inventory

${part_type} - Type of Part/Inventory

${transaction_quantity} - Quantity changed in Transaction

${last_total_quantity} - Total Quantity before Transaction

${last_in_stock} - In Stock before Transaction

${last_in_use} - In Use before Transaction

${new_total_quantity} - Total Quantity after Transaction

${new_in_stock} - In Stock after Transaction

${new_in_use} - In Use after Transaction

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.