Base Asset 2: Tạo lịch bảo dưỡng in

Sửa đổi trên: Mon, 26 Tháng 9, 2022 tại 10:35 SA


Sau 1 thời gian sử dụng, bạn cần lên lịch bảo dưỡng bảo trì tài sản và giao cho 1 nhân viên phụ trách.

Để tạo lịch bảo dưỡng trên hệ thống, bạn truy cập vào  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

Áp dụng cho cả Tài sản/linh kiện

Bước 1: Tại tab Giao việc chọn Đặt lịch bảo dưỡng >> Chọn tạo lịch bảo dưỡng

Hoặc Tạo lịch bảo dưỡng ngay tại màn hình Tài sản


Bước 2: Điền thông tin theo form mẫu

- Tên công việc

- Địa điểm

- Ngưởi nhận việc: Người được giao làm công việc này. Nếu để trống username thì người tạo chính là người làm công việc này luôn

- Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc công việc

- Mỗi.... ngày/tuần/tháng/năm

Tạo lịch bảo dưỡng định kỳ theo bao nhiêu ngày 1 lần

VD: 5 ngày 1 lần

2 tuần 1 lần

3 tháng 1 lần

1 năm 1 lần


- Người theo dõi: những người có quyền xem mẫu này

- Mô tả

- Tệp đính kèm

Bước 3: Thêm tài sản/linh kiện vào phiếu bảo dưỡng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.