Base Asset 2

Hướng dẫn sử dụng Base asset 2

Base Asset 2: Xuất file Excel tài sản
Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu Tại màn hình Tài sản, di chuột đến Tạo tài sản >> Xuất ra file exc...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:49 CH
Base Asset 2: Cài đặt hành động tùy chỉnh
Cài đặt hành động tùy chỉnh này cho phép người quản lý tài sản tạo đa dạng nhiều hành động khác nhau để vận hành và bảo dưỡng tài sản. Mỗi 1 hành động sẽ q...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 10:47 SA
Base Asset 2: Các hành động vận hành 1 tài sản
Sau khi đã thiết lập các hành động tùy chỉnh ( Tham bảo hướng dẫn chi tiết Tại đây), bạn có thể thực hiện 1 hành động với 1 tài sản hoặc chọn nhiều tài sản ...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 10:47 SA
Base Asset 2: Thanh lý tài sản
Khi tài sản cũ, hỏng, không sử dụng nữa có thể thanh lý và lưu lại giao dịch trên hệ thống. Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base As...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 11:25 SA
Base Asset 2: Hướng dẫn tạo Linh kiện tồn kho
Linh kiện/tồn kho: những tài sản có giá trị thấp, được quản lý theo số lượng. Các tài sản này được mua về, sử dụng cho sản xuất hoặc đến khi loại bỏ/ thanh ...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:21 CH
Base Asset 2: Tìm kiếm và Bộ lọc Linh kiện tồn kho
Bạn sử dụng Tìm kiếm và Bộ lọc nhiều lựa chọn để dễ dàng tra cứu linh kiện hiện có của công ty mình 1. Bộ lọc Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/asset...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:27 CH
Base Asset 2: Chỉnh sửa, xóa linh kiện/tồn kho
Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu Tại màn hình linh kiện/tồn kho, click vào icon mũi tên >> chọn Chỉ...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:46 CH
Base Asset 2: Tải xuống QR code của linh kiện/tồn kho
Cho phép tạo và in mã QR Code để dán lên linh kiện/tồn kho, sử dụng để tra cứu thông tin tài sản khi cần. Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặ...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:45 CH
Base Asset 2: Xuất file Excel Linh kiện/tồn kho
Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu Tại màn hình Linh kiện/tồn kho, di chuột đến Tạo Linh kiện/tồn kho >&...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 4:33 CH
Base Asset 2: Nhập thêm số lượng linh kiện/tồn kho
Trong quá trình sử dụng, linh kiện/tồn kho có thể nhập thêm hoặc bị hao hụt Để điều chỉnh số lượng tồn kho trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.b...
Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 5:08 CH