Base Asset 2: Tải xuống QR code của linh kiện/tồn kho in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:45 CH


Cho phép tạo và in mã QR Code để dán lên linh kiện/tồn kho, sử dụng để tra cứu thông tin tài sản khi cần.

Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu 

Tại màn hình linh kiện/tồn kho , click vào icon mũi tên >> chọn Tải xuống mã QR code

Tùy chọn Mẫu in, Kích thước giấy, Số lượng in và click Tải xuống.

Bạn có thể in mã QR hàng loạt bằng cách tích chọn những linh kiện/tồn kho tài sản cần in và chọn hành động Tải xuống mã QR

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.