Base Asset 2: Xuất file Excel Linh kiện/tồn kho in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 4:33 CH


Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu

Tại màn hình Linh kiện/tồn kho, di chuột đến Tạo Linh kiện/tồn kho >> Xuất ra file excel

Có thể xuất tất cả hoặc lọc ra những linh kiện/tồn kho cần xuất theo Địa điểm, Loại tài sản, Nhà cung cấp >> Click Xuất ra file excel để xuất dữ liệu.

Thông tin file Excel được xuất ra

Bạn có thể thực hiện xuất Excel 1 vài linh kiện/tồn kho theo tùy chọn , bằng cách chọn linh kiện/tồn kho tương ứng và xuất file ( lưu ý cách này chỉ xuất được các linh kiện/tồn kho trên cùng 1 trang)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.