Base Asset 2: Nhập thêm số lượng linh kiện/tồn kho in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 5:08 CH


Trong quá trình sử dụng, linh kiện/tồn kho có thể nhập thêm hoặc bị hao hụt

Để điều chỉnh số lượng tồn kho trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

a. Nhập thêm linh kiện/tồn kho

Tại màn hình linh kiện/tồn kho di chuột đến linh kiện/tồn kho cần xử lý >> Click Nhập thêm mới.

Điền Ngày nhập thêm, Nhà cung cấp, Số lượng, Đơn giá và 1 số thông tin khác của linh kiện/tồn kho, sau đó click Lưu lại.


b. Cảnh báo khi kho sắp hết:

Tại màn hình linh kiện/tồn kho, di chuột đến linh kiện/tồn kho  cần xử lý >> Click Chỉnh sửa:


  • Tick Thông báo khi trong khi sắp hết

  • Điền Số lượng tối thiểu

Khi số lượng trong kho nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu, sẽ có thông báo đến người quản lý địa điểm (nếu là chính mình sẽ không có thông báo).


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.