Base Asset 2: Các hành động vận hành 1 tài sản in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 10:47 SA


Sau khi đã thiết lập các hành động tùy chỉnh ( Tham bảo hướng dẫn chi tiết Tại đây), bạn có thể thực hiện 1 hành động với 1 tài sản hoặc chọn nhiều tài sản để thực hiện 1 hành động. Bạn truy cập vào  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang Tài sản, bạn chọn tài sản, di chuột vào mũi tên và chọn hành động tương ứng.

Hoặc chọn trong chi tiết tài sản

Bước 2:  Điền thông tin giao dịch

  • Ngày giao dịch là ngày mà hệ thống ghi nhận hành động này xảy ra với tài sản đó, mặc định được lấy theo ngày thực hiện hành động. Có thể sửa để ghi nhận ngày đúng

  • Nhập/Chọn hoặc Kiểm tra các trường thay đổi (Địa điểm, Người sử dụng, Trạng thái)

  • Nhập Chi phí giao dịch, Ghi chú, Tài liệu đính kèm

Nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.