Base Asset 2: Xuất file Excel tài sản in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:49 CH


Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu

Tại màn hình Tài sản, di chuột đến Tạo tài sản >> Xuất ra file excel

Có thể xuất tất cả hoặc lọc ra những tài sản cần xuất theo Địa điểm, Loại tài sản, Nhà cung cấp, Trạng thái >> Click Xuất ra file excel để xuất dữ liệu.

Thông tin file Excel được xuất ra

Bạn có thể thực hiện xuất Excel 1 vài tài sản theo tùy chọn , bằng cách chọn tài sản tương ứng và xuất file ( lưu ý cách này chỉ xuất được các tài sản trên cùng 1 trang)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.