Base Asset 2: Chỉnh sửa, xóa linh kiện/tồn kho in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:46 CH


Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu

Tại màn hình linh kiện/tồn kho, click vào icon mũi tên >> chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa.

  • Chỉnh sửa: chỉnh sửa lại thông tin 

  • Xóa linh kiện/tồn kho

- Khi xóa linh kiện/tồn kho: toàn bộ giao dịch cũng được xóa theo

- Linh kiện/tồn kho đang kiểm kê sẽ không xóa được


Bạn cùng có thể thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa hàng loạt Linh kiện/tồn kho bằng cách tích chọn linh kiện cần thao tác và chọn Chỉnh sửa/Xóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.