Base Asset 2: Thanh lý tài sản in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 11:25 SA


Khi tài sản cũ, hỏng, không sử dụng nữa có thể thanh lý và lưu lại giao dịch trên hệ thống.

Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

Tại màn hình Tài sản hoặc chi tiết 1 tài sản, di chuột vào mũi tên và chọn Thanh lý

Điền thông tin thanh lý tài sản và chọn Lưu lại.

  • Thu từ  Thanh lý:  là khoản thu nhập mà doanh nghiệp thu được từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản.

  • Chi phí thanh lý là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho việc thanh lý, xử lý tài sản đó

Lưu ý: Các trường vê trạng thái, thu/chi từ thanh lý là mặc định. Không chỉnh sửa hoặc xóa được

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.