Base Asset 2: Hướng dẫn tạo Linh kiện tồn kho in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 2:21 CH


Linh kiện/tồn kho: những tài sản có giá trị thấp, được quản lý theo số lượng. Các tài sản này được mua về, sử dụng cho sản xuất hoặc đến khi loại bỏ/ thanh lý

Khi tạo linh kiện tồn kho, bạn có thể lựa chọn linh kiện tồn kho này sẽ giảm khi tiêu dùng ( văn phòng phẩm, mực in, hóa đơn...)

Hoặc giữ nguyên khi tiêu dùng ( bàn ghế, nội thất...)

Để tạo Linh kiện, tồn kho, Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau:

Cách 1: Tạo linh kiện tồn kho trực tiếp

Tại thanh menu, chọn Linh kiện/tồn kho >> Tạo Linh kiện/tồn kho

Điền thông tin công cụ dụng cụ:

  • Tên linh kiện/tồn kho: bắt buộc phải điền

  • Mã: có thể để trống để hệ thống tự động tạo mã theo Đầu mã tài sản + ID tài sản do hệ thống tự động sinh ra

  • Loại tài sản: chọn danh sách loại tài sản hiện có

  • Địa điểm: chọn danh sách Địa điểm hiện có

  • Nhập Đơn giá, Số lượng, chọn Nhà cung cấp, Nhãn và các thông tin khác

  • Giảm khi tiêu dùng: áp dụng với những linh kiện/tồn kho là tiêu sản và xóa số lượng khi tiêu dùng 

Cách 2: Tạo từ file Excel

Tại thanh menu, click Công cụ dụng cụ >> Tạo công cụ dụng cụ >> Nhập từ file excel

Click Download để tải file mẫu từ hệ thống

Nhập dữ liệu tương ứng vào từng cột

  • Lưu ý: Không chỉnh sửa tiêu đề, các cột trong file mẫu

  • Trường Tên công cụ dụng cụ và Địa điểm là bắt buộc

  • Có thể nhập tối đa 500 công cụ dụng cụ

Sau khi chuẩn bị xong file dữ liệu, quay lại màn hình này và click Chọn Tệp để nhập file

Khi tạo thành công linh kiện tồn kho, tại màn hình chi tiết có thể xem các thông tin chi tiết, chỉnh sửa, xem các giao dịch cà lịch sử cập nhật của linh kiện


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.