Base Asset 2: Lịch sử giao dịch in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:19 SA


Thống kê toàn bộ các lịch sử giao dịch và hành động:

  • Với Tài sản: Kiểm kê, Điều chỉnh, Mua sắm, Thanh lý, các Hành động tùy chỉnh.

  • Với Linh kiện/tồn kho: Mua mới, Tiêu dùng, Nhập thêm mới, Xuất sử dụng, Nhập lưu kho, Điều chỉnh, Kiểm kê, Thanh lý.

Bạn có thể tạo bộ lọc để giới hạn lịch sử giao dịch


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.