Base Asset 2: Tạo giao việc in

Sửa đổi trên: Mon, 26 Tháng 9, 2022 tại 9:56 SA


Để tạo giao việc trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

Chỉ áp dụng cho tài sản

Bước 1: Tại tab Giao việc chọn Tạo giao việc

Hoặc Tạo giao việc ngay tại màn hình Tài sản


Bước 2: Điền thông tin theo form mẫu

- Tên công việc

- Hạn cuối: Deadline của công việc

- Ngưởi sử dụng: Người được giao làm công việc này. Nếu để trống username thì người tạo chính là người làm công việc này luôn

- Người theo dõi: những người có quyền xem mẫu này

- Mô tả

- Tệp đính kèm

- Tài sản đã chọn: thông tin chung về tình trạng của tài sản, và người đang sử dụng tài sản này

Bước 3: Nhấn Lưu lại để hoàn tất thao tác

Người thực hiện công việc này thao tác đánh dấu hoàn thành công việc

Hoặc đánh dấu hoàn thành từng tài sản bên trong.

Có thể thêm tài sản vào phiếu giao việc này

Công việc sẽ được hiển thị trên thành Reminder nhắc việc của người được giao việc

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.