Base Asset 2: Thêm tài sản chưa liệt kê in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:02 SA


Trường hợp kiểm kê nhưng có tài sản/ linh kiện cần kiểm kê chưa có trong danh sách kiểm kê, chưa có trên hệ thống Asset, có thể bổ sung thêm ngay tại giao diện kiểm kê để phục vụ kiểm kê lần này và nhưng lần tiếp theo.

Để thao tác thêm tài sản chưa liệt kê vào danh sách kiểm kê,  bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

Tại màn hình chi tiết 1 kiểm kê, click Thêm tài sản chưa liệt kê

Sau đó, thêm mới tài sản, linh kiện tồn kho như thao tác thêm mới ban đầu và chọn Lưu lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.