Base Asset 2: Chỉnh sửa, xóa, nhân bản tài sản in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 4:02 CH


Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu

Tại màn hình Tài sản, click vào icon mũi tên >> chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa.

  • Chỉnh sửa: chỉnh sửa lại thông tin của tài sản
  • Xóa tài sản:

- Khi xóa tài sản toàn bộ giao dịch cũng được xóa theo
- Tài sản đã được giao cho nhân sự hoặc đang kiểm kê sẽ không xóa được

Bạn có thể thực hiện xóa hoặc chỉnh sửa hàng loạt  tài sản bằng cách chọn thao tác như sau

Lưu ý: chỉ áp dụng cho các tài sản trên cùng 1 trang


  • Nhân bản tài sản

Tại màn hình Tài sản, click vào icon mũi tên >> chọn Tạo bản sao 


Chỉnh sửa các trường thông tin (nếu cần) >> click Lưu lại


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.