Base Asset 2: Tìm kiếm và Bộ lọc tài sản in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 5:11 CH


Bạn sử dụng Tìm kiếm và Bộ lọc nhiều lựa chọn để dễ dàng tra cứu tài sản hiện có của công ty mình

1. Bộ lọc

Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu

Chọn bộ lọc theo các tiêu chí có sẵn của hệ thống

Có thể lọc theo các tiêu chí sau:

- Người sử dụng

- Loại tài sản

- Địa điểm

- Trạng thái

- Tag

- Giá mua

2. Xem theo người sử dụng

Giúp bạn kiểm tra được nhân sự nào đang năm giữ bao nhiêu tài sản và giá trị bao nhiêu

3. Tìm kiếm tài sản

Bạn có thể tìm kiếm theo tên và mã tài sản 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.