Base Asset 2: Cài đặt loại tài sản in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 11:42 SA


Loại tài sản là nhóm các tài sản, công cụ dụng cụ có các đặc điểm chung để phân biệt chúng thành một tập hợp.

  1. Tạo loại tài sản:

Có 2 cách để tạo Loại tài sản:

  • Cách 1: Tạo trực tiếp

Bạn vào  Cài đặt >> Loại tài sản >> Tạo mới

 Bạn điền Tên và Đầu mã tài sản rồi chọn Lưu lại.

Quy cách đặt đầu mã tài sản: hệ thống sẽ sử dụng đầu mã này để tự động tạo mã tài sản cho tài sản, công cụ dụng cụ trong loại tài sản đó. Có thể bỏ qua trường này để hệ thống tự định nghĩa mã.

- Cách 2: Tạo loại tài sản bằng file Excel

Bạn vào Cài đặt >> Loại tài sản >> Tạo mới >> Nhập từ file excel

Click vào Download để tải file mẫu của hệ thống, sau đó nhập dữ liệu tương ứng vào 2 cột: Type Name và Đầu mã tài sản

- Nhập thông tin theo file mẫu yêu cầu và import lên hệ thống

Lưu ý: Tên loại tàn sàn là bắt buộc, và nhập tối đa 500 loại/lần

b. Tạo trường tùy chỉnh trong từng Loại tài sản:

Trường dữ liệu để hỗ trợ nhập các thông tin linh hoạt cho tài sản, công cụ dụng cụ thuộc Loại tài sản đó.

Tại Loại tài sản, bạn click vào icon “..” > Các trường tùy chỉnh

Click Thêm trường mới để tạo các trường dữ liệu theo nhu cầu

Khi bạn thực hiện thêm mới tài sản của loại này, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của trường tùy chỉnh


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.