Base Asset 2: Cài đặt nhãn/Tags in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 3:25 CH


Nhãn dán/ Tags có thể gắn với một hoặc nhiều tài sản, công cụ dụng cụ, nhằm mục đích đánh dấu, phân loại hoặc cung cấp thông tin nhận diện để dễ dàng tìm kiếm.

Để tạo Nhãn/Tags, bạn có thể thao tác theo 2 cách

Cách 1: Tạo từng Nhãn/Tags: bạn vào Cài đặt >> Nhãn >> Tạo Nhãn

Điền Tên nhãn và chọn màu nhãn, sau đó click Lưu lại để hoàn tất thao tác

- Danh sách địa điểm được hiển thị như sau

Cách 2: Tạo Nhãn bằng file Excel

Bạn vào Cài đặt > Nhãn > Tải file ExcelBạn download file mẫu và khởi tạo thông tin theo yêu cầu

- Nhập thông tin theo file mẫu

Lưu ý: Thông tin về tên nhãn là bắt buộc

- Nhâp tối đa 500 nhãn/lần

- Mã màu sắc bạn tham khảo trên giao diện thêm mới Tài sản trực tiếpCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.