Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 5:12 CH


1. In nhiệm vụ theo mẫu: nếu có trường bảng hỗ trợ biến để tự động ra nhiều dòng thay vì trong mẫu in phải thiết lập định vị cho từng hàng, cột 

Thêm các biến in: ${column.<mã input key của trường dữ liệu>.<column index>} 

+ Với column index = 0 => in ra số thứ tự của hàng

+ Với column index = 1;2;3;4;... => in ra giá trị các cột tương ứng 

Lưu ý: 

+ Các biến này phải ở trong bảng , nếu không sẽ không có giá trị

+ Mỗi bảng chỉ có thể in được một lần trên một mẫu in

+ Nếu bảng rỗng thì sẽ in ra bảng với 1 hàng dữ liệu trắng


2. Thêm thiết lập tuỳ chọn vị trí QRcode khi in trường tuỳ chỉnh dạng file và file đính kèm

Cài đặt trong từng quy trình:

Khi in tại từng nhiệm vụ, nếu cho phép tùy chọn vị trí thì sẽ hiển thị như sau:


3. Nâng cấp giao diện header của 1 quy trình:

- Nhóm các tùy chọn lại với nhau có quy luật và tương đồng chức năng.

- Bỏ phần đổi dạng hiển thị, thay vào đó là có tab Board và tab List.

- Button Add job đồng bộ màu với theme, khi hover vào mới chuyển màu xanh.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.