Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 10:55 SA


1. Thêm tính năng xuất hàng loạt bảng công theo từng nhân sự

- Ở bước 4 của từng bảng công, thêm tính năng xuất bảng công theo từng nhân sự 

- Mỗi nhân sự là 1 file excelCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.