Base Request: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 9, 2022 tại 5:24 CH


1. Cho phép cấu hình vị trí QRcode khi in file đính kèm và trường tùy chỉnh dạng file:

- Để in được file có QR code, Request cần các điều kiện sau:

+ Request đã được duyệt

+ Phải chọn lựa chọn kiểu in file đính kèm với QR code và in trường tùy chỉnh dạng file với QR code trong group setting

+ File đính kèm ở định dạng được hỗ trợ in: doc, docx, pdf

- Cài đặt tùy chỉnh nâng cao trong từng nhóm đề xuất: có thể cho phép tùy chỉnh vị trí hiển thị QRcode hoặc không- Nếu cho phép tùy chỉnh vị trí, khi in sẽ chọn vị trí như sau:


2. Phần Mô tả của trường dữ liệu tùy chỉnh: không giới hạn số lượng kí tự:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.