Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 3:06 CH


Chuyển log chấm công từ màu xanh/ đỏ về màu đen

Màn Overview chuyển toàn bộ log về màu đen  

- Màn My checkin không hiển thị màu và trạng thái late, off, ..


- Checkin Mobile không hiển thị màu sắc chấm công

-

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.