Base Asset 2: Đóng kiểm kê in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 10:14 SA


Khi thực hiện kiểm kê xong toàn bộ tài sản/ công cụ trong 1 kiểm kê, có thể thao tác Đóng kiểm kê. 

Để đóng kiểm kê bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu.

Tại màn hình chi tiết kiểm kê, click Đóng kiểm kê.Click OK để hoàn tất thao tác đóng 1 kiểm kê.

Sau khi đóng kiểm kê, Quản lý có quyền Gia hạn kiểm kê hoặc Xóa kiểm kê

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.