Base Wework: Hướng dẫn xem báo cáo công việc in

Sửa đổi trên: Tue, 27 Tháng 9, 2022 tại 10:14 SATrên Wework hỗ trợ nhiều mục để xem báo cáo công việc riêng của cá nhân ( trong trường hợp  bạn không phải là quản lý dự án/phòng ban nào)

Để hiểu rõ được cách xem những công việc này. Bạn hãy theo dõi hết bài hướng dẫn này nhé

1. Tab công việc

Tab công việc hỗ trợ xem các thông tin:

- Công việc bạn tạo

- Công việc được giao cho bạn làm

- Công việc bạn đang theo dõi

- Xem được theo từng dự án hoặc toàn bộ dự án/phòng ban mà bạn đang tham gia

- Xem được theo thời gian tạo, thời gian cập nhật hoặc thời gian hoàn thành ( không có bộ lọc ngày/tháng cụ thể ở phần này)

- Tạo bộ lọc riêng để xem công việc. Tuy nhiên chưa hỗ trợ tính năng kết hợp nhiều điều kiện trên cùng 1 bộ lọc

- Xem báo cáo nhân viên của tôi ( Nhân viên mà bạn làm Quản lý trực tiếp trên Base account)

   + Các công việc nhân viên được giao thực hiện

   + Áp dụng cho tất cả các dự án ( không cần quản lý trực tiếp và nhân viên phải cùng dự án với nhau)

- Chưa hỗ trợ xuất file Excel ở tab công việc

2. Tab thành viên

Bạn có thể xem được tên của toàn bộ các thành viên đang sử dụng wework

Tuy nhiên khi nhấn vào chi tiết 1 user, bạn chỉ xem được danh sách công việc của các dạng sau
a. Nhân viên thuộc quản lý trực tiếp của bạn trên Base account ( tương tự với tab 1)

- Bao gồm các công việc được giao cho nhân viên đó (cả bạn giao và người khác giao)

- Phòng ban mà nhân viên này đang tham gia

- Xem được công việc theo thời gian tạo/thực hiện/thời hạn và có thể tạo luôn bộ lọc thời gian ( khác với tab 1)

- Áp dụng cho tất cả các dự án ( không cần bạn và nhân viên đó phải cùng dự án với nhau) 

- Hỗ trợ xuất file excel theo bộ lọc

b. Nhân viên cùng dự án với bạn

- Chỉ những công việc bạn tạo và giao cho user đó ( nếu dự án không cho phép nhìn thấy công việc của nhau)

- Bao gồm cả những công việc người khác tạo và giao cho user đó ( nếu dự án cho phép nhìn thấy công việc của nhau)

- Hỗ trợ xuất file Excel theo bộ lọc

c. Nhân viên khác dự án với bạn

Bạn không có quyền xem công việc của thành viên không cùng dự án với bạn

Trừ tài khoản owner

d. Nhân viên thuộc Phòng ban mà bạn là quản lý dự án

Xem được công việc của nhân viên trong dự án mà bạn quản lý, bao gồm

- Những cv bạn giao cho user đó

- Những cv người khác giao cho user đó

e. Công việc của chính bạn

Xem được công được giao cho bạn

3. Tab dự án/phòng ban

Hiển thị tất cả các dự án/phòng ban mà bạn đang tham gia.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.