Base Schedule: Có chấm công đầy đủ nhưng không có công in

Sửa đổi trên: Tue, 1 Tháng 11, 2022 tại 2:36 CH


Bạn là quản lý của bộ phận công lương. Cuối tháng khi kiểm tra thông tin của nhân sự > Thì thấy nhân sự bị thiếu công

Mặc dù kiểm tra log chấm công có dữ liệu đầy đủ

Nguyên nhân thường gặp:
Do chấm công sai khoảng thời gian cho phép

Ví dụ trường hợp này, hệ thống cho phép chấm công sớm nhất và muộn nhất là trong khoảng thời gian là 15 phút

Ca làm bắt đầu từ 8h-12h sáng. Thì sau 7h45' nhân viên chấm công mới được ghi nhận

Ở đây, nhân viên này chấm công lúc 7h30' ( vượt quá khoảng thời gian cho phép)

Vì vậy Schedule từ chối ghi nhận log chấm công này

Phương án xử lý: Tăng giới hạn thời gian chấm công

Cách 1: Sửa thủ công từng ca

- Bước 1: Bạn chọn Sửa phân ca

- Bước 2: Chọn cấu hình nâng cao,và sửa khung thời gian vào ca- ra ca phù hợp

Sau đó nhấn lưu lại 

Cách 2: Sửa từ trong cấu hình

- Bước 1: Vào Cài đặt trên Schedule >> Chọn chi tiết lịch làm việc cần sửa >> Chọn Cấu hình

- Bước 2: Sửa khoảng thời gian ra vào ca phù hợp

Và nhấn lưu lại

- Bước 3: Quay lại màn hình phân ca trên Schedule. Chọn xóa ca bị lỗi sau đó thực hiện phân ca lại cho nhân sự

Như vậy hệ thống sẽ ghi nhận lại log chấm công và tính công đầy đủ cho nhân viên

Lưu ý: 

Trường hợp nhiều nhân viên bị sai đồng loạt , bạn có thể áp dụng cấu hình chung để update cho toàn bộ nhân viên

( Nên hạn chế sử dụng cách này, vì có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của các bạn đang có dữ liệu đúng)

Xem thêm các case khác tại đây

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.