Base Timesheet: Hướng dẫn sửa công chuẩn in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:19 SA


Công chuẩn trên lịch làm việc timsheet sẽ phụ thuộc vào tháng đó bạn phân bao nhiêu ca làm việc cho nhân viên

Để thay đổi công chuẩn của 1 ngày làm việc, bạn Truy cập vào app Timesheet  và thao tác theo các bước sau nhé:

Trường hợp 1:


Bước 1: Vào chu kỳ tính công >> Chọn lịch làm việc cụ thể

Bước 2: Chuyển đến bước 2: Chỉnh thời gian làm việc và chọn ca cần sửa


Bước 3: Sửa lại công và nhấn Lưu lại

Trường hợp 2: Sửa lại công chuẩn cả tháng

Bước 1: Bạn vào lịch làm việc trên HRM, và kiểm tra xem đang phân lịch theo ca mẫu nào

Bước 2: Chọn ca làm việc cần sửa

Bước 3: Sửa công sau đó nhấn lưu lại


Bước 4: Tải lại lịch làm việc trên Timesheet

Lưu ý: Nếu bạn kết hợp sửa cả 2 cách, thì hệ thống vẫn ưu tiên lưu những thay đổi bạn đã thao tác thủ công ở bước 1


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.