Base Overtime: Thao tác duyệt /xác nhận xử lý hàng loạt đề xuất tăng ca. in

Sửa đổi trên: Tue, 19 Tháng 12, 2023 tại 11:16 SA


Để xử lý đơn tăng ca cho nhân sự,bạn cần thao tác duyệt / xác nhận hoặc thao tác xử lý hàng loạt,với tính năng hàng loạt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình thực  hiện.

Bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Bật cài đặt xử lý hàng loạt

Bạn vào phần cài đặt >> Chọn chi tiết 1 nhóm đề xuất, và bật cho phép xử lý hàng loạt khi:

- Phê duyệt

- Xác nhận

- Chuyển sang nghỉ bù

- Bước 2: Trong màn hình danh sách đề xuất, sẽ hiển thị checkbox để lựa chọn đề xuất duyệt

Lưu ý: Chỉ hiện ô checkbox với những người có ít nhất 1 quyền (duyệt/xác nhận)

Với trường hợp không được thực hiện xử lý hàng loạt, thì box sẽ ở dưới dạng bị blocked (màu xám và không thể click được), khi hover vào có cảnh báo lý do tại sao không thể chọn. Cụ thể các trường hợp sau:

Ở màn Trang chủ: 

- Đơn đề xuất thuộc  nhóm chưa kích hoạt xử lý hàng loạt

- User không có quyền thao tác Ví dụ: là app admin nhưng không nằm trong luồng duyệt.

- Chính sách overtime cài đặt đề xuất phải được xác nhận mới được chuyển sang nghỉ bù → Admin nhìn thấy box nhưng ko click được box đó

- Bước 3: Chọn duyệt/xác nhận ngày phép hàng loạt

- Bước 4: Kiểm tra kết quả

Khi xử lý hàng loạt, hệ thống sẽ không chặn đối với đề xuất không đủ điều kiện.  Kết thúc phần xử lý của hệ thống, sẽ có pop-up để thông báo kết quả duyệt hàng loat.

Hệ thống hiển thị kết quả trong popup thông báo như sau

- Số lượng overtime duyệt thành công

- Số lượng overtime duyệt thất bại

- Tên overtime thất bại: đi kèm link, khi nhấn vào thì chuyển qua tab khác

a.Các nguyên nhân khiến cho overtime không được duyệt/confirm

Giới hạn theo chu kì

Giới hạn theo ngày

Giới hạn theo chu kỳ system

Giới hạn theo năm

Khoá duyệt hệ thống

Đề xuất bị trùng ca với đề xuất khác đã duyệt

Overtime OT ngoài giờ chính sách quy định

b.Nguyên nhân khiến cho overtime không được convert sang PTO

PTO sau khi convert ra thì ≤ 0

Không có quyền

c. Trong pop-up chi tiết của 1 màn overtime, có lưu lịch sử đề xuất này đã được xử lý hàng loạt


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.