Base Asset: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 2:57 CH


1. Cho phép chỉnh sửa Giao dịch:

- Chỉnh sửa Giao dịch là Hành động tùy chỉnh


- Cập nhật Lịch sử sau khi chỉnh sửa:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.