Base Schedule: Hướng dẫn sửa công chuẩn in

Sửa đổi trên: Tue, 6 Tháng 12, 2022 tại 9:32 SA


Công chuẩn trên lịch làm việc Schedule sẽ phụ thuộc vào tháng đó bạn phân bao nhiêu ca làm việc cho nhân viên 


Để thay đổi công chuẩn của 1 ngày làm việc, bạn Truy cập vào app Schedule và thao tác theo các bước sau nhé:

Trường hợp 1: Sửa công của tất cả các ngày trong tháng

Bước 1: Vào Cài đặt trên Schedule >> Chọn lịch làm việc >> Chọn cấu hình

Bước 2: Sửa công chuẩn và nhấn lưu lại

Bước 3: Quay trở lại chu kỳ tính công, Back  về bước 1

Bước 4: Sang màn hình phân ca và Cập nhật lại cấu hình chung

Sau đó bạn quay trở lại chu ký tính công và tính toán lại để đến bước cuối cùng

Trường hợp 2: Sửa thủ công 1 vài ngày trong tháng

Bước 1: Bật cho phép sửa công ở màn hình phân ca

Bạn app Schedule > Chọn cài đặt >> Chọn lịch làm việc >> Chọn cấu hình

Sau đó bật cho phép sửa công hình theo phân ca

Bước 2: Vào tab Phân ca >> Chọn lịch làm việc cụ thể 

Bước 3: Chọn ca làm việc cần sửa và nhấn Sửa

Chọn Cấu hình nâng cao >> Sửa lại số công chuẩn và nhấn Sửa


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.