Base Review: Tạo mẫu đánh giá in

Sửa đổi trên: Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 3:40 CH


Để thiết lập mẫu đánh giá tại Base Review bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Setting" => "Review forms" => "Create form"

Bước 2: Điền thông tin => chọn "Lưu lại"

- Form name: Tên mẫu đánh giá
- Form type:
+ Manager review form: Mẫu dành cho quản lý đánh giá
+ Self review form: Mẫu tự đánh giá
+ Peer review form: Mẫu đánh giá từ đồng nghiệp
- Status: Trạng thái của mẫu
+ Enabled: Hoạt động
+ Disabled: Ngừng hoạt động
- Miêu tả: Miêu tả thêm về mẫu (không bắt buộc)


Chọn "Lưu lại" để hoàn thành mẫu đánh giá.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.