Base Review: Tạo chính sách đánh giá in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:33 CH


Mỗi Index sẽ được xây dựng các chính sách đánh giá riêng, mỗi chính sách. Để tạo một chính sách đánh giá mới bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc truy cập biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Setting" => "Employee indexes"


Bước 2: Chọn "Rating policies" => chọn biểu tượng mũi tên tại Create policy => "Create a new rating policy"

Bước 3: Điền thông tin cho chính sách

- Trong đó:
+ Policy name: Tên chính sách
+ Employee index: Chỉ số áp dụng
+ Rating strategy: Chiến lược dánh giá hỗ trợ dạng Direct index rating/Criteria based rating
+ Rating scale: Hỗ trợ 2 loại là Numeric scale (Dạng số nguyên) (điểm đánh giá từ 1>10), Slider scale (Dạng số thập phân) (điểm đánh giá từ 0.01 đến 10.00)
+ Custom assessors: Điền mã của cấp đánh giá (khôngđịnh danh chính xác là ai) và trọng số riêng cho từng cấp
+ Policy description: Mô tả thêm về chính sách

Chọn "Lưu lại" để hoàn thành cài đặt chính sách mới


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.