Base Review: Cách tạo nhóm index in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:35 CH


Để thực hiện tạo nhóm index bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Setting" => "Employee indexes" 

Bước 2: Tại "All groups" chọn "Create group"

Bước 3: Điền thông tin và chọn "Lưu lại"

- Trong đó:
+ Group name: Tên nhóm
+ Miêu tả: Thêm mô tả cho nhóm

Chọn "Lưu lại" để hoàn thành tạo nhóm mới.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.