Base Review: Tạo chu kỳ đánh giá in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:39 CH


Mỗi doanh nghiệp đều có những quy định riêng về thời gian đánh giá nhân sự, có thể theo tháng, theo quý, theo năm. Từ những đánh giá ở các chu kỳ khác nhau, quản lý nắm bắt được sự tiền bộ, trưởng thành cũng như đưa ra những quyết định đúng đắn dành cho nhân sự. Để tạo chu kỳ bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Tại "Setting" => chọn "Performance cycle" =>"Tạo mới"

Bước 2: Điền thông tin và chọn "Lưu lại" để hoàn thành

- Cycle name: Tên chu kỳ đánh giá
- Cycle type: Monthly (hàng tháng)/ Quarterly (hàng quý)/ Yearly (hàng năm)

- Cycle period: giai đoạn phù hợp với chu kỳ (VD tháng 1/2022; quý 2/2022; năm 2022)

- Deadline: Thời hạn chung cho các đánh giá

- Performance models: Chọn các models áp dụng trong chu kỳ

- Cycle owners: Quản trị chu kỳ đánh giá
- Miêu tả: Bổ sung thông tin về mô tả của chu kỳ đánh giá

Chọn "Lưu lại" để hoàn thành cài đặt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.